International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (Fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Imprint

HUSQVARNA POLAND Sp. z o.o. ul. Wysockiego 15B
03-371 Warszawa
Tel.: +48 (22) 330 96 00
Fax: +48 (22) 330 96 35

Serwis Centralny
Telefon: (22) 330 96 30
Fax: (22) 814 36 76
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w W-wie Wydz. Gospodarczy
KRS 0000247636, NIP 524-25-60-627 Kapitał zakł. 17 584 500 zł

Prezes zarządu: Hajman Pavel
Członkowie zarządu: Wardęga Krzysztof, Broberg Niklas