Imprint

HUSQVARNA POLAND Sp. z o.o. ul. Wysockiego 15B
03-371 Warszawa
Tel.: +48 (22) 330 96 00
Fax: +48 (22) 330 96 35

Serwis Centralny
Telefon: (22) 330 96 30
Fax: (22) 814 36 76
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w W-wie Wydz. Gospodarczy
KRS 0000247636, NIP 524-25-60-627 Kapitał zakł. 17 584 500 zł

Prezes zarządu: Hajman Pavel
Członkowie zarządu: Wardęga Krzysztof, Broberg Niklas