Najczęściej zadawane pytania: Kosiarki

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kosiarek firmy McCulloch.

Co mam zrobić, jeśli kępki trawy zablokują się pod zespołem tnącym?

  • Zespół tnący nie jest prawidłowo wyregulowany. Tylna część zespołu tnącego powinna znajdować się 0,5 cm powyżej przedniej części. Pomiaru należy dokonać na zewnętrznych krawędziach noży. Instrukcja obsługi kosiarki przedstawia sposób, w jaki można dokonać tej regulacji.
  • Trawa jest zbyt wilgotna lub zbyt długa. Poczekaj na wyschnięcie trawy lub skorzystaj z większej wysokości cięcia. Następnie zmniejszaj wysokość cięcia, aż do momentu, w którym trawa będzie ścinana do żądanej długości. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą nie należy kosić więcej niż 1/3 długości trawy.
  • Zamontowane noże są nieprawidłowe lub zużyte. Wymień je na noże prawidłowego typu, przystosowane do metody koszenia.
  • Noże mogą być nieprawidłowo zamontowane. Upewnij się, że noże są zamocowane w odpowiednim kierunku.
  • Prędkość obrotowa silnika jest zbyt niska. Silnik musi pracować na pełnych obrotach, aby było możliwe uzyskanie prawidłowej prędkości noży.
  • Kosiarka porusza się zbyt szybko. Koś wolniej.
  • Pasek napędowy zespołu tnącego może być zużyty. Wymień pasek napędowy na nowy o prawidłowym numerze katalogowym. Możesz kupić ten produkt u lokalnego dilera.
  • Otwory wentylacyjne we wrzecionie tarczy mogą być zablokowane. Usuń ściętą trawę z zespołu tnącego.
Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z lokalnym dilerem. Lista dilerów jest dostępna w części Lokalizator serwisu.

Co może oznaczać stukający hałas dobiegający z silnika?

Zazwyczaj jest to spowodowane brakiem oleju. Sprawdź prętowy wskaźnik poziomu oleju i w razie potrzeby uzupełnij olej.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, sprawdź, czy podzespoły zewnętrzne, takie jak tłumik, gaźnik, świeca zapłonowa i przewody są odpowiednio zamocowane.

Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z lokalnym dilerem. Lista dilerów jest dostępna w części Lokalizator serwisu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ...