Fettspruta

Artikelnummer:577616805
Smörjspruta för motorsågssvärd. Pressar fett in i noshjulet (TLO023)