International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (Fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Pogoji uporabe

McCulloch za zahvaljuje za vaše zanimanje za podjetje in njegove izdelke. Prosimo vas in priporočamo, da pred uporabo mesta natančno preberete te pogoje uporabe. Z uporabo mesta soglašate s temi pogoji.

Splošno{16}{17}{18}To spletno mesto in njegova podmesta (v nadaljevanju »spletno mesto«) je objavilo in ga vzdržuje podjetje Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH ali njegova podjetja v skupini, podružnice ali predstavniki (s skupnim imenom MCCULLOCH). Uporaba tega spletnega mesta je predmet zakonsko obvezujoče pogodbe med vami in podjetjem MCCULLOCH (v nadaljevanju »pogodba«). V nadaljevanju so navedeni pogoji te pogodbe (v nadaljevanju »pogoji«). Z uporabo spletnega mesta soglašate, da ste prebrali in razumeli pogoje in celotno povezano dokumentacijo ter se z njimi strinjate. Pomembno je, da jih pozorno preberete. Če se ne strinjate s pogoji in celotno povezano dokumentacijo, spletnega mesta ne smete uporabljati.

Licenca

Ob upoštevanju pogojev, določenih v tej pogodbi, vam podjetje MCCULLOCH dodeljuje neizključno, neprenosljivo in omejeno pravico do dostopa, uporabe in prikaza tega spletnega mesta ter gradiva na njem. Soglašate, da ne boste kakor koli vplivali ali poskušali vplivati na delovanje tega spletnega mesta. MCCULLOCH vam dovoljuje, da si ogledate in prenesete podatke (»gradivo«) na tem spletnem mestu samo za osebno, nekomercialno uporabo, razen če je v območju za novice za družabne medije MCCULLOCH izrecno navedeno drugače. Ta odobritev ne pomeni prenosa pravice za gradivo in kopij tega gradiva ter je predmet naslednjih omejitev: 1) na vseh kopijah prenesenega gradiva morate obdržati vsa obvestila o avtorskih in lastniških pravicah, ki jih vsebuje gradivo; 2) gradiva ne smete na kakršen koli način spreminjati ali ga razmnoževati ali javno predvajati, izvajati ali razširjati ali kako drugače uporabljati ali ga uporabljati za kakršne koli javne ali komercialne namene; in 3) gradiva ne smete prenesti na katero koli drugo osebo, razen če jih obvestite in soglašajo, da bodo sprejeli obveznosti, ki izhajajo iz teh pogojev. Strinjate se, da boste upoštevali vse dodatne omejitve, ki so prikazane na spletnem mestu, ki se lahko občasno posodablja.

Uporabniško jamstvo

Jamčite, da boste spletno mesto uporabljali v skladu s temi pogoji, vključno z zakoni in uredbami te pogodbe, ter upoštevali vsa obstoječa in prihodnja pravila spletnega mesta. Soglašate, da spletnega mesta ne boste uporabljali za: (a) pošiljanje neželene pošte ali nenaročenih sporočil; (b) pretvarjanje, da ste MCCULLOCH ali nekdo drug, ali dovolili tretji osebi, da se pretvarja, da je vi; (c) ponarejanje glav dokumentov ali kako drugače manipuliranje z identifikatorji, da bi prikrili vir katere koli vsebine, ki se prenaša prek spletnega mesta; (d) lažno predstavljanje povezave s pravno ali fizično osebo; (e) delovanje na način, ki negativno vpliva na zmožnost drugih uporabnikov, da uporabljajo spletno mesto; (f) povezavo z dejavnostmi, ki bi kršile katero koli veljavno zakonodajo, (g) objavljanje ali prenašanje kakršnega koli gradiva, ki na kakršen koli način krši pravice drugih ali je nezakonito, zlonamerno, obrekljivo, vulgarno ali kako drugače sporno ali ki vsebuje kakršno koli oglaševanje za izdelke ali storitve ali (h) zbiranje ali hrambo osebnih podatkov o drugih uporabnikih, razen če to ni posebej dovoljeno s strani teh uporabnikov.

Zasebnost

Informacije v zvezi s politiko zasebnosti, zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov podjetja MCCULLOCH je mogoče najti v Pravilniku o zasebnosti podjetja MCCULLOCH. Strinjate se, da se vaši osebni podatki uporabljajo v skladu s Pravilnikom o zasebnosti podjetja MCCULLOCH.

Spremembe

Podjetje MCCULLOCH si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni, doda ali odstrani kateri koli del te pogodbe, v celoti ali delno. Spremembe te pogodbe začnejo veljati od trenutka objave na spletnem mestu. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta po vsaki spremembi te pogodbe bo obravnavana kot sprejetje teh sprememb.

Pravice intelektualne lastnine

Potrjujete in se strinjate, da so vse pravice intelektualne lastnine (vključno z, vendar ne omejeno na avtorske pravice, patente, znanje in izkušnje, zaupne podatke, pravice do podatkovnih baz in pravic v registriranih ali neregistriranih blagovnih znamkah in načrtih) na spletnem mestu dodeljene podjetju MCCULLOCH ali njegovim izdajateljem licenc. Podjetje MCCULLOCH je upravičeno do kakršne koli poslovne vrednosti in pravic intelektualne lastnine, ki izhajajo iz uporabe teh pravic intelektualne lastnine, ki so dodeljene podjetju MCCULLOCH. To spletno mesto, vključno z vsem gradivom, je avtorsko zaščiteno in zaščiteno z vsemi mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah in pogodbenimi določili. Soglašate, da boste to spletno mesto uporabljali v skladu z vsemi mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah, vključno z vsem gradivom, in preprečili kakršno koli nepooblaščeno kopiranje gradiva. MCCULLOCH vam ne podeljuje nobene izrecne ali implicitne pravice, vezane na patente, zasnove, blagovne znamke, avtorske pravice ali predpise o poslovnih skrivnostih. Potrjujete in soglašate, da ne boste uporabljali (in da v okviru teh pogojev nimate pravice do uporabe) blagovnih znamk in imen, storitvenih oznak, logotipov, imen domen ali drugih posebnih lastnosti blagovnih znamk drugače, kot je izrecno navedeno na seznamu blagovnih znamk MCCULLOCH. Morebitne informacije, nezahtevani predlogi, zamisli ali druge predložene vsebine se ne štejejo kot zaupne in lastniške. S pošiljanjem kakršnih koli informacij ali gradiva, razen v obliki izjave z informacijami o patentih, kot je opisano v pravilniku o obravnavanju nezahtevanih zamisli podjetja Husqvarna, podeljujete podjetju MCCULLOCH neomejeno, brezplačno in nepreklicno globalno licenco za uporabo, reproduciranje, prikazovanje, izvajanje, spreminjanje, prenašanje in distribucijo tega gradiva ali informacij in soglašate, da lahko MCCULLOCH morebitne zamisli, koncepte, znanje ali metode, ki ste jih posredovali, uporabi za kakršne koli namene. Za več informacij si oglejte Pravilnik o obravnavanju nezahtevanih zamisli podjetja Husqvarna.

Programska oprema

Vsaka programska oprema, ki je na voljo za prenos s tega spletnega mesta (v nadaljevanju »programska oprema«), je avtorsko zaščiteno delo podjetja MCCULLOCH in/ali njegovih dobaviteljev.

Uporabo programske opreme urejajo pogoji licenčne pogodbe za končnega uporabnika (če obstaja), ki je priložena ali je vključena v programsko opremo (»licenčna pogodba«). Programska oprema je na voljo za prenos samo za namene uporabe s strani končnih uporabnikov, razen če je v licenčni pogodbi navedeno drugače. Vsako razmnoževanje ali razpečevanje programske opreme, ki ni v skladu z licenčno pogodbo, se kaznuje po civilnem in kazenskem pravu.

BREZ OMEJEVANJA ZGORAJ NAVEDENEGA, JE KOPIRANJE ALI REPRODUKCIJA PROGRAMSKE OPREME NA KATERI KOLI DRUG STREŽNIK ALI LOKACIJO ZA NADALJNJO REPRODUKCIJO ALI RAZPEČEVANJE IZRECNO PREPOVEDANA.

GARANCIJA ZA PROGRAMSKO OPREMO (ČE OBSTAJA) VELJA SAMO V SKLADU S POGOJI LICENČNE POGODBE. RAZEN ČE JE DOGOVORJENO V LICENČNI POGODBI, SE PODJETJE MCCULLOCH ODPOVEDUJE VSEM JAMSTVOM IN POGOJEM V ZVEZI S PROGRAMSKO OPREMO, VKLJUČNO Z VSEMI IMPLICITNIMI JAMSTVI TER POGOJI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, LASTNINE IN NEKRŠITVE INTELEKTUALNE LASTNINE.

Druga spletna mesta

Za vaše udobje lahko spletno mesto vključuje povezave do spletnih mest na internetu, ki so v lasti, jih objavljajo in vzdržujejo tretje osebe. Podjetje MCCULLOCH se ne zavezuje, da bo nadziralo ali pregledalo takšno vsebino tretjih oseb, prav tako pa podjetje MCCULLOCH tudi ne odgovarja za pravilnost ali zanesljivost katerih koli spletnih mest tretjih oseb.

Zunanje povezave na spletno mesto

Vse povezave na spletno mesto mora podjetje MCCULLOCH pisno odobriti, z izjemo, da podjetje MCCULLOCH soglaša s povezavami, v katerih: (i) je povezava samo besedilo, ki vsebuje samo ime »MCCULLOCH« in ne vsebuje zaščitenih blagovnih znamk podjetja MCCULLOCH ali njegovih izdajateljev licenc; (ii) povezava kaže le na www.husqvarna.com in ne na globlje strani; (iii) povezava, ko jo uporabnik aktivira, se prikaže čez celoten zaslon, v popolnoma uporabnem in navigacijsko aktivnem oknu brskalnika, in ne v »okvirčku« na povezanem spletnem mestu; in (iv) videz, položaj in drugi vidiki povezave ne smejo ustvarjati lažnega videza, da je subjekt ali njegova dejavnosti ali izdelek povezan ali sponzoriran s strani podjetja MCCULLOCH, niti ne sme škoditi ali zmanjšati poslovne vrednosti dobrega imena, povezanega z imenom in blagovnimi znamkami podjetja MCCULLOCH ali njegovih povezanih družb. MCCULLOCH si pridržuje pravico, da to privolitev po lastni presoji kadar koli prekliče.

Izključitev implicitnih jamstev

Čeprav je posvečena skrb za zagotovitev natančnosti informacij in dostopnosti tega spletnega mesta, MCCULLOCH ne prevzema nobene odgovornosti za to. GRADIVO LAHKO VSEBUJE NENATANČNE PODATKE IN TISKARSKE NAPAKE. PODJETJE MCCULLOCH NE JAMČI TOČNOSTI ALI POPOLNOSTI GRADIVA ALI ZANESLJIVOSTI NASVETOV, MNENJ, IZJAV ALI DRUGIH INFORMACIJ, PRIKAZANIH ALI POSREDOVANIH PREKO SPLETNEGA MESTA. SOGLAŠATE, DA SE NA TAKŠNO MNENJE, NASVET, IZJAVO, MEMORANDUM ALI INFORMACIJE ZANAŠATE NA LASTNO ODGOVORNOST. VSA VSEBINA JE NA VOLJO »KAKRŠNA JE« IN »KOT JE NA VOLJO«. PODJETJE MCCULLOCH IZRECNO ZAVRAČA VSE IZJAVE IN JAMSTVA, IZRECNA ALI IMPLICITNA, VKLJUČNO Z (BREZ OMEJITVE) JAMSTVI ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, NEKRŠITEV INTELEKTUALNE LASTNINE ALI ZA DELOVANJE TEGA SPLETNEGA MESTA ALI NJEGOVE VSEBINE. PODJETJE MCCULLOCH NE JAMČI ALI NE DAJE IZJAV ZA VARNOST TEGA SPLETNEGA MESTA. SPREJEMATE, DA SE LAHKO VSAKA POSLANA INFORMACIJA PRESTREŽE. PODJETJE MCCULLOCH NE JAMČI, DA SPLETNO MESTO ALI STREŽNIKI, KI OMOGOČAJO NJEGOVO DELOVANJE, ALI ELEKTRONSKI PODATKI, POSLANI S STRANI PODJETJA MCCULLOCH, NE VSEBUJEJO VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH ELEMENTOV. VSE TAKŠNE IZJAVE, JAMSTVA IN POGOJI SO IZKLJUČENI, RAZEN ČE NJIHOVO IZKLJUČITEV PREPOVEDUJE ZAKONODAJA. TA IZKLJUČITEV IMPLICITNIH JAMSTEV VELJA TUDI ZA SPLETNA MESTA TRETJIH OSEB.

Informacije, ki so objavljene na spletnem mestu, lahko vsebujejo sklicevanje ali navzkrižno sklicevanje na izdelke, storitve ipd. MCCULLOCH, ki niso objavljeni ali na voljo v vaši državi. Točnosti teh informacij ni mogoče zagotoviti, zlasti ker so te informacije predmet sprememb, posebnih zahtev ali razpoložljivosti. Takšno sklicevanje ne pomeni, da podjetje MCCULLOCH namerava te izdelke, storitve ipd. objaviti v vaši državi. Za podrobne informacije o izdelkih, storitvah ipd., ki so morda na voljo in za naročanje, se obrnite na lokalnega prodajalca. Podjetje MCCULLOCH si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli spremeni, doda in/ali umakne kateri koli izdelek, storitev ipd. brez predhodnega obvestila.

Omejitev odgovornosti

PODJETJE MCCULLOCH V NOBENEM PRIMERU NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSLEDIČNO, KAZENSKO, POSEBNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO (VKLJUČNO, BREZ OMEJITVE, S ŠKODO ZA IZGUBO POSLOVANJA, POGODBE, PRIHODKOV, PODATKOV, INFORMACIJ ALI POSLOVNIH PREKINITEV), KI IZHAJAJO IZ ALI V ZVEZI Z UPORABO IN ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA ALI VSEBINE ALI IZ ALI V ZVEZI S TEMI POGOJI, TUDI ČE JE PODJETJE MCCULLOCH BILO OBVEŠČENO O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. POLEG POGOJEV, DOLOČENIH V TEH POGOJIH, PODJETJE MCCULLOCH V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVORNO ZA NAPAKE, NENATANČNOSTI, IZPUST ELEMENTOV ALI DRUGE POMANJKLJIVOSTI ALI NEPRAVOČASNOSTI ALI NEPRISTNOSTI INFORMACIJ NA TEM SPLETNEM MESTU. TA OMEJITEV ODGOVORNOSTI VELJA TUDI ZA SPLETNA MESTA TRETJIH OSEB.

Izjava o sodni pristojnosti

Nadzor, upravljanje in skrbništvo spletnega mesta izvaja podjetje MCCULLOCH iz svojih prostorov na Švedskem. MCCULLOCH ne zagotavlja, da je gradivo, objavljeno na tem spletnem mestu, primerno ali na voljo na lokacijah izven Švedske. Dostop do mesta z lokacij, kjer je njegova vsebina nezakonita, je prepovedan. Če do mesta dostopate z lokacij zunaj Švedske, ste odgovorni za skladnost z vsemi lokalnimi zakoni. To pogodbo urejajo zakoni Kraljevine Švedske brez uveljavljanja njenih določb v zvezi s pravnim nasprotjem. Za reševanje sporov, ki izhajajo iz določil te pogodbe, je v prvi fazi izključno pristojno okrožno sodišče v Stockholmu.{92}{93}Besedilo je bilo nazadnje posodobljeno 9. 3. 2011.

OGLEJTE SI TUDI ...