TLO028 - Drevorubačský klin z plastu

Číslo dielu:577616828
Drevorubačský klin z polystyrénu, 14 cm - ak je zachytený pílovou reťazou, nespôsobí jej poškodenie.