International België (nl) Belgique (fr) Česká Republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Polska Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) Slovenija Slovensko Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Často kladené otázky: Fúkače lístia

Nájdite odpovede na najčastejšie otázky o fúkačoch McCulloch.

Keď sa pokúšam naštartovať môj fúkač, cítim zápach paliva, ktorý pravdepodobne vychádza z tlmiča výfuku. Čo môže byť príčinou?

Zvyčajne to označuje, že je jednotka zaplavená. Dôvodom môže byť staré alebo nesprávne palivo, nesprávny postup štartovania, chyba zapaľovania alebo poškodenie motora.

Informácie týkajúce sa správnych postupov štartovania a pokynov k naštartovaniu zaplaveného motora nájdete v návode na obsluhu.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte miestne servisné stredisko.

POZRITE SI TIEŽ...