Často kladené otázky: Snehové frézy

Pozrite si často kladené otázky týkajúce sa snehových fréz McCulloch.

Aký je rozdiel medzi odhadzovačom snehu a snehovou frézou?

Snehová fréza aj odhadzovač snehu sú vybavené závitovkami. Snehová fréza má taktiež ventilátor, ktorý významne zvyšuje rýchlosť vyhadzovania snehu a zvyčajne sa používa na veľkých jednotkách.

Odhadzovač snehu sa zvyčajne používa na menšie aplikácie a odstraňovanie ľahšieho snehu, ako je napr. odstraňovanie snehu z chodníkov alebo malých príjazdových ciest.

Snehová fréza sa zvyčajne používa na väčšie aplikácie a odstraňovanie ťažkého alebo mokrého snehu, ako je napr. odstraňovanie snehu z chodníkov a veľkých parkovísk a dlhých príjazdových ciest.

Jazdná rýchlosť môjho odhadzovača snehu je veľmi pomalá a pozorujem si, že má veľmi nízku trakciu. Čo môže byť príčinou tohto problému?

1. Hnací remeň je opotrebovaný

2. Hnací remeň skĺzol z kladky

3. Koleso trecieho pohonu je opotrebované (ak sa používa)

Kontaktujte kvalifikované servisné stredisko na vykonanie kontroly a opravy.

Prečo už môj odhadzovač snehu nevyhadzuje sneh tak, ako by mal?

1. Remeň závitovky skĺzol z kladky

2. Remeň závitovky je opotrebovaný

3. Upchatá výsypka

Kontaktujte kvalifikované servisné stredisko na vykonanie kontroly a opravy.

V chladnom počasí mám problém s naštartovaním môjho odhadzovača snehu. Čo mám robiť na uľahčenie štartovania?

Po naštartovaní motora nechajte motor bežať s ovládaním škrtiacej klapky v polohe sýtiča, kým motor nezačne bežať nahrubo, a potom posuňte ovládanie škrtiacej klapky do rýchlej polohy. V závislosti od teploty si tento postup môže vyžadovať zahrievací cyklus motora, ktorý môže trvať niekoľko sekúnd až niekoľko minút. Nové a čisté palivo je taktiež dôležité na zabezpečenie správneho štartovania v chladnom počasí.

POZRITE SI TIEŽ...